Aneta TÎMPLARU-HORGHIDAN : Țărâna

Tu ne-ai făcut Doamne din țărână
Și prin țărână ne-am tot ostenit,
Chiar dacă uneori ne-am rătăcit,
Tot prin țărână drumul l-am găsit.

Tu ai dat Har țărănii și-ai făcut
Că prin țărână s-ajungem la Tine,
Iar cei ce Te găsesc, în viața-aceasta,
Vor ști: că nu țărână vor rămâne.

Tot din țărână ai creat iluzii
Și ne-ai lăsat Iubirea la-ndemană,
Că să avem mai multă râvnă-n viață
Și să uităm că suntem: din țărână.