Aneta TÎMPLARU-HORGHIDAN : Iluminare

Vârtejuri se făcu izvorul
din inima mea
și purtă în adâncuri,
prin albia purificată a sufletului,
toate ispitirile șarpelui
și urmele mușcăturilor lui.

Nemișcat,
spiritul savura
ieșirea din sine
și Înălțarea!