Andrei cel minunat

+1

In Soborul Apostolilor, dintre pescari,
Întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat.

Lui Hristos, fără zăbavă,
Cu osârdie i-ai urmat.

Fratelui tău Petru, cu bucurie i-ai zis
Că pe Mesia ai găsit, cel de prooroci prezis.

În țara noastră, credința cea adevărată ai vestit,
Evanghelia Păcii ai propovăduit.

Spre tărâmurile cerești tu ne povățuiești
Unde fericit de-a pururi viețuiești.

+1