Carmen: Sufletul

0

Dumnezeu când a făcut
Universul, la început,
Totul a încununat
Cu făptura iubitoare,
După a Lui asemănare:

În mâini ţărână a luat,
Duh de viaţă i-a suflat;
Pe om atunci a creat,
Dupa chipul Său cel sfânt
Să trăiască pe pământ.

Să fie bun, luminat,
Lipsit de rău, de păcat;
L-a făcut nemuritor,
Raiului moştenitor.

Sufletul în om l-a pus
Ca să fie mai presus
De orice făptură care
Lui îi va da ascultare.

0