Contraste

În orice suferință există o bucurie,
Liniște-i în suflet, afară-i gălăgie.

În întuneric intră o rază de lumină,
După zile grele, vine o zi senină.

Răul prin bine se învinge,
Prin dragoste, ura se va stinge.

Mila și iertarea opresc râzbunarea
Comoară aleasă este și răbdarea.

Postul oprește lăcomia,
Vorba bună înfrânge dușmănia.

Săracul milostiv întrece bogatul zgârcit
Mai bine este a iubi, decât a fi iubit.

Un bolnav poate fi fericit,
Dacă pe Hristos în inimă l-a primit!

Când totul în viață pare a fi pierdut,
Curaj de am, o pot lua de la-nceput!

Joc de copil

Augustin- nume sfânt, divin
El dorea să scrie, cu multâ măiestrie
O carte minunată
În care să cuprindă Dumnezeirea toată.

Pe malul mării se plimba,
Cum să înceapă cartea
Se tot gândea.
Deodată s-a oprit, mirat el a privit

Cum un copil aducea
Cu un pahar,
Apă din mare,
Într-o gropiță de nisip a sa.

Augustin l-a întrebat:
“- Ce faci aici, copile?
Mult văd că tu muncești!
Dar, spune-mi pentru ce Atât te străduiești?”

“- Prietene, după cum vezi,
Acum voi încerca
Să aduc toată marea
În gropița mea!”

Atunci Sfântul a înțeles
Că nu va reuși
Pe Dumnezeu să îl cuprindă
Într-o umilă carte a sa.