Postul Mare

Șapte săptămâni de post
Să nu credem că n-au rost.

Însuși Hristos, 40 de zile a postit
După ce în lume a venit.

Postul dă și sănătate
Face trupul mai frumos
Și sufletul luminos.

Chiar de uneori e greu
Ne ajută Dumnezeu.

Ne trebuie și voință
Dar și multă chibzuință.

Nici să nu exagerăm
Echilibrul să-l păstrăm.

Ca să avem și putere
Să lucrăm cât ni se cere.

Postul ținut după rânduială
Duce la o viață morală, normală.

Postul ținut cu folos
Ne apropie de Hristos.

Să postim nu doar trupește
Ci mai ales sufletește.

Postul nu-i doar de bucate
Să renunțăm la păcate.

Prin post și cu rugăciuni
Încercăm să fim mai buni.

Dumnezeu ne va ierta
Mai mult ne va ajuta.

Postul liniștit, smerit
Este cât mai tăinuit.

Rugăciunea și postul
Ne feresc de rele.

Putem avea realizări
Care înainte erau
Imposibile și grele.

Prin post și rugăciuni
Deseori apar minuni.