Elena MARIAN: Plugusorul

Bun găsit, cinstită gazdă,
Am venit să trag o brazdă,
Cu noroc şi dor de bine
Pentru anul care vine.

V-aş ara bucata toată,
Dar ştiu că aveţi o fată,
Fata vi-i de măritat
Şi cred că ne-aţi aşteptat.

Cu plăcinte şi cu vin
Să vă meargă tot în plin.
Zi din fluier măi flăcău,
Căci tăcând îţi şade rău.

Strigaţi toţi cu glasul tare:
Trăiască fata cea mare,
Să-i dea Dumnezeu de toate
Spor la muncă, sănătate.

Pentru gazdă şi ai ei,
Ziceţi ura, măi flăcai.
La anul şi la mulţi ani!
Ia mai îndemnaţi flăcăi!
Hăi! Hăi!

Ion UNTARU : Mi-e tare, tare dor

Din cerul Tău căzând, cel mai de jos,
Doamne, eu sunt cel mai păcătos
Că după sfântul Tău supliciu
Nu Ţi-am adus un cât de mic serviciu

La vreme de Calvar eram alături
Cu farisei, cu cerşetori şi alte pături
Ce Te huleau parcă ieşiţi din minţi,
Cum fiii-i persecută pe Părinţi;

Când universul şi-a fost frânt o roată
Am strigat şi eu cu-această gloată:
– Crucificaţi-L pe Iisus
Căci gloria Lui astăzi a apus!

Voiau şi ei, voiam şi eu
Să-L omorâm pe Dumnezeu
Izvorul cel de-viaţă-dătător
De-atuncea plâng şi mă-nfior!

Mă tângui şi Te cat întruna
Inima-mi suspină precum struna
Care-a rămas atâta: cu o coardă
Tu Doamne ai iertat această hoardă!

Dar am aflat de învierea-Ţi sfântă
Ca un cuţit ce lama şi-o împlântă
În carnea noastră plină de păcat
Când toţi rosteau: Iisus a înviat!

Îţi ofer în suflet adăpost
Că nu mai sunt acel care am fost
Acceptă-mă oricât de nefiresc
Tot restul vieţii voi să Te slujesc!

Te-am supărat şi mă-nspăimânt
Că văd şi astăzi Sângele Tău Sfânt
Cum picură din ceruri pe destine
Şi-mi este tare, tare dor de Tine!

Ion UNTARU : Cetina pe ramuri

Ce frumos e Doamne iarna-n crâng
Cetina pe ramuri, simfonie
Parcă îmi vorbeşte numai mie
De iubire. Şi-aş voi să plâng

Nu se mai zăreşte nici o rană
Totul este de un alb celest
Dă-ne Doamne-n suflete acest
Sentiment de pace ca o hrană!

Parcă am ieşit de mult din lume
Nu-mi doresc nimic şi-mi este bine,
Decorul cu zăpezi diamantine
Străluceşte pentru noi anume

Ce comori, atâtea dimineţi
Lângă mine-au fost şi le ignor
Că puteam de multe ori să mor
Pe parcursul unei scurte vieţi!

Cristina ONOIU : Mesaj de Anul Nou

Înca un an s-a încheiat,
Din care am învăţat,
Că în lumea asta mare,
Toate ne sunt trecătoare.

Noi suntem doar călători
Şi cu toţii muritori,
Căci în orice clipă poate,
Vom merge cu toţi la moarte,

Deci acum să luăm aminte,
La multele cuvinte,
Care de mult au fost spuse
Şi în suflete pătrunse,

Ca în anul următor,
Să ne gândim ca-n viitor,
Să facem şi fapte bune,
Să ne-ndreptăm spre lumină,

Să-ncercăm să fim mai buni,
Să-i ajutăm pe cei din jur
Şi să ne gândim cu toţii,
Căci va veni ceasul morţii,

Sa fim şi noi pregătiţi
Ca să fim şi mântuiţi.
Bucuraţi-vă români
Şi fiţi cu toţii mai buni,

Căci ne-aşteaptă vremuri grele,
Nu putem fugi de ele,
Iar atât cât mai trăim,
Trebuie să ne pocăim,

Să ne spălăm de păcate
Şi cu suflete curate,
Să fim pregătiţi mereu,
Să mergem la Dumnezeu.

Anul Nou care-o să vină,
Să vă aducă lumină
Să-L iubiţi pe Dumnezeu,
Treceţi peste tot ce-i greu.

Faceţi bine tuturor,
Acum şi-n anul viitor.
De iubire s-aveţi parte,
“La mulţi ani, cu sănătate!”

Cristina ONOIU : Mesaj de Craciun

Astăzi este sărbătoare
Căci în lumea asta mare
Tot românul prăznuieşte,
Naşterea Domnului vesteşte.

Prunc născut dintr-o Fecioara,
Care a venit să moară,
Pentru a noastră mântuire
Şi veşnică bucurie.

Iar acum vă spun la toţi
Să ne trezim, să nu fim morţi
Căci azi vine pe pământ,
Domnul Iisus Cel Sfânt

Să ne aduca lumină
În suflet şi în inimă.
Acum vă doresc şi eu
“La mulţi ani!” şi Dumnezeu

Să vă dăruiască sănătate,
Pe masă bune bucate,
În suflete bucurie ,
Şi-un Crăciun în veselie.

Doamne ajută!

Silvia MOIAN : In pestera din Betleem

Fecioara smerită, stă cu Pruncul plângând,
În peştera îngheţată, ca într-un mormânt.
Copilul înfăşat, stă pe un pătuţ din paie,
Iar sfânta Măicuţă mângâindu-l îl leagănă agale.

Nimeni nu ştie că s-a născut un Împărat
Şi că în ceruri e slăvit, de toţi înălţat.
Doar magii au aflat şi vin călăuziţi de stea,
Iar păstorilor li s-a vestit, de la îngerii ce-i cântă osana.

Domnul Iisus a venit ca să sufere, să rabde şi să iubească,
Să ne înveţe, smerenia, legea nouă şi să ne mântuiască.
Sus era înconjurat de îngeri, sfinţi, îmbrăcat în porfiră împărătească
Aici doar dobitoacele stau în jurul Său, să-l încălzească.

El s-a născut spre jertfă pentru lumea toată,
El vrea cu noi să fie şi aici şi în veşnicia întreagă.
Să ne punem speranţa în Pruncul Sfânt de sus
Şi să căutăm mereu Împărăţia Domnului Iisus.

Silvia MOIAN : Craciunul a sosit

Crăciunul a sosit şi câtă bucurie
Umple sufletul trudit, de grijile acestui veac.
Îi dă putere spre ceruri să se înalţe
Şi să trăiască misterul atât de aşteptat.

În ieslea rece şi săracă,
S-a născut Pruncul atât de iubit.
Şi ne aduce pace, bucurie şi speranţă,
Căci pentru noi din ceruri a venit.

Iubita lui Măicuţă, Fecioara cea smerită,
Cu drag veghează Fiul, cel de curând născut.
Îngerii cântă, magii vin cu dar, pe cale,
Iar păstoraşii smeriţi simt un fior plăcut.

Am aşteptat cu drag să vină Moşul
Şi să ne aducă cadouri, bucurii.
Am primit în prag colindătorii
Şi-n bradul împodobit ard luminiţe vii.

Mai sunt copii săraci ce n-au mâncare,
Mai sunt bătrâni bolnavi ce plâng tăcut.
Dureri, necazuri, copleşeşte lumea
Şi am uitat să facem binele, ce trebuia făcut.

Crăciunul a sosit, colindele răsună,
Cei dragi se reunesc la masa cea bogată.
E atâta pace şi armonie între oameni,
Iubirea şi binecuvântarea umple lumea toată.

Silvia AVRAM : Steaua rasaritului

Din miliardele de stele
Ce-au strălucit pe cer cândva,
O stea de mare bucurie
Spre răsărit se arăta.

Era,o stea, de mare taină
Ce i-a pornit pe magi la drum,
Iar strălucirea ei cerească
Mai dăinuiește și acum.

Se împlinise profeția
Ce dinainte s-a vestit,
Fecioara naște pe Mesia
Și iată timpul a sosit.

Prilej de mare bucurie
Pentru tot neamul omenesc,
Căci Pruncul care se năștea
Era un prunc de rang ceresc.

Printr-o Fecioara Preacurată
Ni l-a trimis pe Fiul Său
Prin ce dovada de iubire
Ne cercetează Dumnezeu.

Hai să-l primim cu bucurie
Pe cel ce lumea a zidit
Si-n ieslea sufletelor noastre
Pe cel ce e nemarginit.

Amin.

Carmen : Ne pregatim

Noi acum ne pregătim
Pe Hristos ca să-l primim
În casa sufletului curată,
Împodobită, aranjată.

La preot ne spovedim
Şi căinţă dovedim;
De-am fost robit de păcat
De Domnul voi fi iertat.

Pe semeni ne străduim
Să-i iertăm, să îi iubim,
Căci ei sunt ai noştri fraţi,
Nu-i mâhniţi, nu-i supăraţi!

Copiii cu toţi-aşteaptă
Noaptea asta minunată
Va veni şi Moş Crăciun
Să le-aducă tot ce-i bun.

Ei au fost ascultători
De părinţi, fraţi şi surori,
La şcoală au învăţat
Note bune au luat.

Deci acum cu mulţumire
Pruncului să-i dăm mărire
Că se naşte să ne dea
Nouă, mântuirea Sa.

Ion UNTARU : Smerenie

Smerenia din care curge
Taina vieţii demiurge
Dă-mi-o Doamne mie care
Te-am supărat fără-ncetare!

Smereşte-mă ca pe Iov
Cel care Te-a iubit fără istov
Că Tu eşti Viaţă şi Lumină
Iar eu mărunt şi plin de vină;

Trece ziua de amiază
Duhul meu slăbit oftează
Şi aproape de chindie
Veşnic se închină Ţie!

Humă sunt, un strop de glod
Pomul rău şi fără rod,
Mărunt ca bobul de nisip
Căci toate, toate se-nfirip

Într-o dumnezeiască-alcătuire
Şi fără Tine nu e mântuire!