Rodica : Iubind pe Dumnezeu

Iubind pe Dumnezeu cu-adevărat
Prin lume umbli fără de mâhnire
Şi totu-n jurul tău e minunat,
Chiar şi-n furtuni găseşti o liniştire.

Iubind pe Dumnezeu cu-adevărat
Orice duşman va deveni prieten,
În dragoste chiar ura s-a schimbat,
Oricine-ţi poate fi prieten.

Pe Domnul de iubeşti cu-adevărat,
Nu poate nimeni ca să te doboare,
Oricât de grea e lupta ce o ai,
În jurul tău e viaţă, numai soare.

Pe Domnul când iubeşti cu-adevărat,
Munceşti cu râvnă, oricât de greu este,
Ajuţi cât poţi pe cel ce-i întristat,
Îl ierţi uşor pe cel ce îţi greşeşte.

Rodica : Suflet de copil

Eram copil plăpând
când te-am chemat întâia oară,
Ştiam că Tu exişti,
că-mi duci a mea povară.

Deşi nu te vedeam, dar inima-mi spunea
de Tine Doamne Sfinte şi-n taină se ruga.
Ştia că eşti iubire, iertare, bunătate,
că vrei să ne fereşti de rău şi de păcate.

Ştiam că Tu ai vrea să fiu la fel ca Tine,
doream să-mi fie viaţa o jertfă de iubire.
Dar vremea a trecut şi repede-am uitat
ce îmi doream fiind copil nevinovat.

Carmen : Oita

Oaia este blândă şi ascultătoare,
Omului îi este mult folositoare.
Ne dă hrană şi îmbrăcăminte,
Oaia este bună, tăcută şi cuminte.

Liniştită paşte ea mereu în turmă,
Lupul greu mai poate s-o prindă din urmă.
Deşi ea nu ştie deloc ca să lupte,
Oile-s puternice pentru că sunt multe.

Dar pe oaia ce de turmă s-a îndepărtat,
Lupul poate să o prindă uşor, de îndat’.
Căci cu râvnă el le tot urmăreşte
Şi moment prielnic de atac găseşte.

Bucuroase pasc oile-mpreună,
Iar păstorul cu drag mereu le îndrumă.
Spre păşune proaspătă, curată şi verde
Şi cu grijă mare el de toate vede.

Daca vreodată una e rănită,
De păstor ea este mai mult îngrijită.
O pune în spate, repede-o ridică,
Oiţa este de păstor iubită.

Carmen : Încredere

De vreo durere grea
Sufletu-ţi apasă,
Maicii Domnului să-i spui
-Ea este împărăteasă-.

La biserică să mergi
În orice sărbătoare,
Iar Domnul îţi va răsplăti
Cu mila Lui cea mare.

El îţi va dărui şi-aici
Tot ce îţi trebuieşte
Şi viaţă veşnică va da
La cel ce Îl doreşte.

Cu veselie să munceşti
Cât poţi pe-acest pământ,
Chiar dacă uneori e greu,
Dar lucrul este sfânt.

Carmen : Sfat bun

Binevoitoare tu să fii
Cu orice om pe cale,
C-un zâmbet cald să-l linişteşti
Pe cel cuprins de jale.

Dacă vreun om te-o supăra,
Uşor să-i dai iertare,
Cu cei ce lângă tine sunt
Să ai multă răbdare.

C-o vorbă bună să ajuţi
Pe-un om în suferinţă
Şi către Domnul cel de Sus
Să ai mereu credinţă.

Lui Dumnezeu tu să te rogi
La drum să te-nsoţească,
De rele şi primejdii grele
Ca să te izbăvească.

Rodica : Uitare

De Tine Doamne am uitat
În tumultul vieţii-aprinse,
Revino iar în viaţa mea,
Înflăcărează candela mea stinsă.

Nu mă lăsa să pier aşa
Robit de patimile grele,
Ci vino  şi-mi opreşte Tu
Urcuşul meu spre cele rele.

Cândva am fost şi eu curat,
Ca neaua care-acum se pune,
Dar iată rău m-am tot schimbat,
Revino-n viaţa ce-mi apune!

Să fiu pe veci al Tău aş vrea
Cu toţi pe care-i port în gând,
Dar lupta vieţii este grea,
Ajută-mă, îţi cer plângând.

Ioana : De vrei

Doamne, de Tu vrei
Suferinţa să mi-o iei,
Căci eu sunt prea slab
Şi nu pot s-o rabd.

Doamne-aş vrea să te iubesc,
Voia să îţi împlinesc
Şi la greu să nu cârtesc,
Doar să-ţi mulţumesc.

Dar eu singură nu pot,
Ci ajută-mă în tot,
Vino şi-n sufletul meu,
Varsă-n el din Harul Tău.

Rodica : Rugaciunea

Eu pot să visez, să scriu,
Să citesc, chiar să muncesc,
Ţie Doamne să mă rog,
Eu nu pot, deşi doresc.

Mintea-mi este prea-ntinată,
Sufletul e prins de patimi,
Iară Tu – curat ca neaua,
Să mă spăl, îmi trebui’ lacrimi.

Voinţa mi-e adormită,
Inima de gheaţă prinsă,
Mă prinde somnul cu totul,
Deşi candela-i aprinsă.

Ştiu Doamne că Tu ai vrea
Cu mine de vorbă-a sta,
Să-mi asculţi orice durere,
Să-mi dai leac şi mângâiere.

Dă-mi putere ca să-ţi spun
Ce-am în suflet rău sau bun,
Căci eu cred că mă iubeşti
Şi-a mea rugă o-mplineşti.

Carmen : Rusalii

Din Cer vuiet a venit
Limbi de foc s-au răspândit
Peste Apostolii lui Hristos,
Ce i se rugau pios.

Duhul Sfânt i-a învăluit,
I-a sfiţit, i-a întărit,
Ca în lume să pornească,
Şi să propovăduiască.

Oile să i le-adune,
Ori de-s rele, ori de-s bune
Şi în staulul Său Sfânt,
Să le-adape pe pământ.

Din izvorul nemuririi
Şi cu flacăra iubirii,
Tot cu drag să le îndrume
Către-aleasa Lui păşune.

Trandafiri se deschideau,
Dulci miresme dăruiau,
Ucenicii împărţeau
Harul Sfânt cui îl doreau.

Crinul Alb iar înflorea,
Maica Sfântă alina
Suflete îndurerate,
Greu robite de păcate.

Soarele viu strălucea,
Lumea el o lumina;
Oameni mulţi au cunoscut,
Adevărul au văzut.